การซ่อมระบบประปาหรือแจ้งน้ำไม่ไหล

หมายเหตุ กรอกฟอร์มแจ้งเรื่องในระบบที่เมนูการซ่อมระบบประปาหรือแจ้งน้ำไม่ไหล เมื่อคลิกปุ่มส่งแจ้งเรื่องแล้วระบบจะนำส่งแจ้งเรื่องของคุณไปยังหน้า รอรับเรื่อง เพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติและรับเรื่อง