"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5671-3720 โทรสาร. 0-5671-3721
Email : 
Wanghin-wp@hotmail.com


ปลัด นางทักษิณา  สายมณีรัตน์
โทร.   08-2164-3597
Email: Thaksina0846@gmail.com

รองปลัด นายกัณฑ์อเนก   จันทร์กลิ่น
โทร.   081-2833053
Email: 
kananek53@windowslive.com

Facebook  : อบต.วังหิน

https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-301375339917487

 


ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์