องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหินเหนือ-บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่ 10-11

      

โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงเจริญ-วังพลับ ม.5 บ้านวังพลับ

      

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบริเวณ สำนักงาน อบต.วังหิน ม.3 บ้านน้ำอ้อม

      

ก่อสร้างสระน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังสะพุง

      

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหิน- บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่11

      

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายวังหินซองเหนือ-บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่ 6

      

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่วังตะเคียน - ไทรดงยั้ง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่วังตะเคียน

      

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (ข้างปั๊มน้ำมัน) ม.13 บ้านวังไทรงาม

      

โครงการขุดเหมืองส่งน้ำ ม.9 บ้านดงเจริญ

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์