"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหินแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหินตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหินแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังหินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหินเหนือ-บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่ 10-11

 

โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงเจริญ-วังพลับ ม.5 บ้านวังพลับ

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบริเวณ สำนักงาน อบต.วังหิน ม.3 บ้านน้ำอ้อม

 

ก่อสร้างสระน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังสะพุง

 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหิน- บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่11

 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์