"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม

 กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้

 ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้า

การจัดตั้งกลุ่ม  ในปี   พ.. 2542  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่ 15  (บ้านวังน้ำอ้อมใต้)   ตำบลวังหิน  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมในหมู่บ้านประเภทการทอผ้า  มีสมาชิกทั้งหมด 15  คน โดยแต่เดิมหมู่บ้านน้ำอ้อม ไม่เคยมีการทอผ้ามาก่อน ต่อมานางไข่ ปิยะชาติ  ประธานกลุ่มทอผ้า มีความสนใจในเรื่องการทอผ้า จึงไปฝึกหัดทอผ้ากับญาติที่อำเภอ และได้มาทำการทอผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านและจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านวังน้ำอ้อมใต้ขึ้นในระยะแรกการผลิตของกลุ่มฯ จะทำการผลิตผ้าสไบ ตัวผ้าซิ่นเท่านั้น  พ.ศ.  2547  กลุ่มฯ มีการทอผ้าพื้น และผ้าซิ่นตีนจก   ฟืม 8 หลบ


 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์