องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือน)

     

แสดง Messenger หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

      

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือน)

      

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

      

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563

      

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

      

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์