องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.วังหิน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำอ้อม ลงวันที่ 21 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำสารคาร์บอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลาเพชร ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์