"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้
 ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้า

การจัดตั้งกลุ่ม  ในปี   พ.. 2542  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่ 15  (บ้านวังน้ำอ้อมใต้)   ตำบลวังหิน  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมในหมู่บ้านประเภทการทอผ้า  มีสมาชิกทั้งหมด 15  คน โดยแต่เดิมหมู่บ้านน้ำอ้อม ไม่เคยมีการทอผ้ามาก่อน ต่อมานางไข่ ปิยะชาติ  ประธานกลุ่มทอผ้า มีความสนใจในเรื่องการทอผ้า จึงไปฝึกหัดทอผ้ากับญาติที่อำเภอ และได้มาทำการทอผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านและจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านวังน้ำอ้อมใต้ขึ้นในระยะแรกการผลิตของกลุ่มฯ จะทำการผลิตผ้าสไบ ตัวผ้าซิ่นเท่านั้น  พ.ศ.  2547  กลุ่มฯ มีการทอผ้าพื้น และผ้าซิ่นตีนจก   ฟืม หลบ


ติดต่อ 
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้ 
35 หมู่ 15 ตำบลวังหิน
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย นางไข่  ปิยชาติ  ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์  08 1727 2148
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


ประวัติความเป็นมา


แหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม


 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์