องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานผลการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

     

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

     

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 13

      วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 13 ตามที่ได้รับแจ้งมา

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการอย่างเป็นธรรม

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

      

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์