"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำรวจขยะเปียกในพื้นที่ตำบลวังหิน


คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำรวจขยะเปียกในพื้นที่ตำบลวังหิน

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการควบคุมและป้องกันผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.น้ำอ้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัวด้านการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.น้ำอ้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


โครงการอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุขปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.น้ำอ้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์