"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
โครงการอบรมร่วมการต้านทุจริตร่วมปลูกจิตสำนึกธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


โครงการอบรมร่วมการต้านทุจริตร่วมปลูกจิตสำนึกธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง แจ้งการปฏิบัติตนในที่ทำงานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม


กิจกรรม ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง แจ้งการปฏิบัติตนในที่ทำงานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy) แก่สมาชิกสภา อบต.วังหิน ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทาง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy) งดการให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 23-26 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัปดาห์ที่1 จำนวน7หมู่บ้าน ได้แก่ ม.16 ม.8 ม.4 ม.5 ม.3 ม.12 และ ม.10

กิจกรรม MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เปิดธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำรวจขยะเปียกในพื้นที่ตำบลวังหิน


คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำรวจขยะเปียกในพื้นที่ตำบลวังหิน

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์