"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำ... new

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐ... new
เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางอรนภา ใช้ทรั...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้  ประจำปีงบประมาณ  2567 (ไตรมาส 1)
รายงานผลการดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยแล... new
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไ... new
ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำรวจขยะเปียกในพื้นที่ตำบลวังหิน
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ...

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สำ

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (T ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้อง ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการควบคุมและป้องกันผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.น้ำอ้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โครงการควบคุมและป้องกันผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม new
 


อ่านต่อ... 
 
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้ new
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ที่นี่ วังโป่งเพชรบูรณ์ มีอะไรดีกว่าที่คุณคิดไว้
ที่นี่ วังโป่งเพชรบูรณ์ มีอะไรดีกว่าที่คุณคิดไว้ ...
...
อ่านต่อ... 
 
อนุสรณ์ พาทัวร์ วังโป่ง
อนุสรณ์ พาทัวร์ วังโป่ง ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์