องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา อบต.  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  โครงสร้างองค์กร
 
นางอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-6277-2055
นายนิคม แสงรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 09-4779-1847
นายปรีชา พรอันรุ่งเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-6043-4700
นางวิภา สุจริต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-4777-1632
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์