"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา อบต.  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  โครงสร้างองค์กร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-6277-2055
นายนิคม แสงรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 09-4779-1847
นายปรีชา พรอันรุ่งเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-6043-4700
นางวิภา สุจริต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-4777-1632
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์