องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนดินลูกรัง สายหนองกะเปา หมู่ที่ ๖ บ้านวังหินซองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 พ.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค 2022]
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังน้ำอ้อมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 มี.ค 2022]
จ้างโครงการถนนลาดยางสายวังหินซอง บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 มี.ค 2022]
จ้างโครงการถนนลาดยางสายวังหินซอง บ้านใหม่วังตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 มี.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คลองน้ำขึ้น - น้ำลง หมู่ที่ ๑ บ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 มี.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านวังหินซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 มี.ค 2022]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และสำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 มี.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์