"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
ประวัติความเป็นมา 
          ตำบลวังหิน  เดิมทีตั้งในเขตการปกครองของ  ตำบลท้ายดง  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เล่าต่อกันมาว่า เมื่อสมัยก่อนในบริเวณเขตพื้นที่ที่เป็นตำบลวังหิน  ในปัจจุบันนี้อยู่ห่างไกลจากส่วนราชการคือ  ตัวที่ว่าการอำเภอชนแดนมาก  สร้างความลำบากให้แก่ชาวบ้านในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ  แต่สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก  เปรียบเสมือน  “วังข้าววังน้ำ”  ตามภาษาพื้นบ้าน  มีลำคลองที่ใสสะอาดมองพื้นคลองเป็นแนวพื้นหินตลอดสาย  จึงเป็นที่มาของคำว่า  “วังหิน”    ในปี  พ.ศ.  2525   ได้เสนอขอแยกตำบลออกจากตำบลท้ายดง   อำเภอชนแดน  โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ตำบลวังหิน” และได้แยกอำเภอจาก  “อำเภอชนแดน” เป็น “อำเภอวังโป่ง”

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่  3  ตำบลวังหิน  อำเภอวังโป่ง   
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะห่างจากอำเภอวังโป่ง ประมาณ12 กิโลเมตร ตำบลวังหินมีเนื้อที่โดยประมาณ 152ตารางกิโลเมตร มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาเล็กน้อย มีลำคลอง ห้วยไหลผ่าน
คือ   คลองวังหิน    มีแร่ธาตุที่สำคัญ  ได้แก่ แร่ทองคำ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำนาข้าวและปลูกพืชไร่    

ตำบลวังหิน   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ         จรดตำบลวังยาง   อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้             จรดตำบลท้ายดง  อำเภอวังโป่ง    จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก  จรดตำบลวังโป่ง    อำเภอวังโป่ง   และอำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก    จรดตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง    
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์