"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 

 
   
 
นายนิยม ฤทธิศักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 06-5012-8608
 
   
 
นายสลวย สารแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 09-3143-2904
 
   
 
นางทักษิณา สายมณีรัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
โทรศัพท์ 08-2164-3597
 
   
 
นายทองอินทร์ สีฟอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๑
โทรศัพท์ 08-9906-8493
 
   
 
นายทวน ไชยทิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๒
โทรศัพท์ 06-1191-4663
 
   
 
นายประเดิม มีผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๓
โทรศัพท์ 06-5417-7165
 
   
 
นายสวัสดิ์ สีมาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๔
โทรศัพท์ 06-5469-6140
 
   
 
นายอุบล บัวศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๖
โทรศัพท์ 08-1044-4553
 
   
 
นายนฤนาท ยศปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ที่ ๕
โทรศัพท์ 08-2166-2918
 
   
 
นางปิยะภรณ์ ปัญญาประสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๗
โทรศัพท์ 06-5487-7158
 
   
 
นายบรรเจิด กันเดียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๘
โทรศัพท์ 08-0628-8966
 
   
 
นายพยุง มีจาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ ๙
08-4814-2542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์