องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
  • ให้บริการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
  • ให้บริการซ่อมไฟฟ้าแสงส่วาง
  • นายกแถลงนโยบาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อคร ... new

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครง

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการจัดเก็บภาษเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการจัดเก็บภาษเคลื่อนที่ ป ... new

อ่านต่อ... 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 		(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน			ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)  		ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ ... new
 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสุนัข
อ่านต่อ... 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดศูนย์ป้องกันโรคระดับตำบล (Communit lsolation)
แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดศูนย์ป้องกันโรคระดับตำบล (Co ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รายงานผลการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติรา ...

อ่านต่อ... 
 
ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 13
ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 13 ...
 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ออกพื
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการอย่างเป็นธรรม
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการอย่างเป็นธรรม ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม ... new
 


อ่านต่อ... 
 
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังน้ำอ้อมใต้ ... new
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด 
ข้อมูลทั้งหมด
ที่นี่ วังโป่งเพชรบูรณ์ มีอะไรดีกว่าที่คุณคิดไว้
ที่นี่ วังโป่งเพชรบูรณ์ มีอะไรดีกว่าที่คุณคิดไว้ ...
...
อ่านต่อ... 
 
อนุสรณ์ พาทัวร์ วังโป่ง
อนุสรณ์ พาทัวร์ วังโป่ง ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์